GDPR

A C O R D

privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

                      Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor furnizate de ATACAMIT S.R.L.

                      Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Astfel, înțelegem să luăm măsurile necesare pentru a prelucra datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (U.E.) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

                      Ce date personale prelucram? Și în ce scop?

                      În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, newsletter și alte informări periodice, prelucrăm date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume.

                      Pentru buna desfășurare și derularea în condiții optime a serviciilor oferite prelucrăm date de identificare după cum urmează:  nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, cont bancar, serie și număr carte de identitate.

                     ATACAMIT S.R.L. garantează respectarea deplină a următoarelor prevederi privind datele dvs. personale, inclusiv dar fără a ne limita la:

a)            capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

b)            informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți în cazul în care există o astfel de încălcare a securităţii datelor care a ajuns în atenția noastră;

c)            îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind conformarea cu Regulamentul (U.E.) nr. 679/2016 al Parlamentului și Consiliului European privind protecția datelor cu caracter personal pe care le primim de la dvs.

                     În urma acordului dvs. vom putea utiliza datele cu caracter personal și orice alte date personale cu care intrăm în contact, acesta fiind baza legală a prelucrării datelor. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor.

                     Datele cu caracter personal nu pot și nu vor deveni accesibile, nu vor fi comunicate unor terțe persoane neautorizate și nu vor fi puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod decât cele prevăzute în prezentul Acord.

                     Prin urmare, ATACAMIT S.R.L. va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate, pentru a:

a)            împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor personale cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

b)            preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor personale;

c)            se asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

d)            se asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

e)            se asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în sau din sistemele de prelucrare a datelor;

f)             se asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul Acord.

                      Cum sunt obținute datele?

                      Datele dvs. personale se află în baza de date ATACAMIT S.R.L. fiind obținute în mod direct, ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de client sau furnizor al ATACAMIT S.R.L. sau obținute în mod indirect, ca urmare a preluării cu ocazia publicării lor în medii de informare publice.

                      Care este temeiul juridic al prelucrării?

                      Datele cu caracter personal colectate ca urmare a colaborării noastre sunt prelucrate numai pentru îndeplinirea obligațiilor legale în conformitate cu regulamentele și metodologiile de lucru aplicabile acestora.

                      De asemenea, în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi informări, materiale în scop de publicitate, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens menționăm art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

                      Cine are acces la datele dvs.? Către cine transmitem datele dvs. personale?

                      Dorim să vă informăm că ATACAMIT S.R.L. nu transmite în mod direct datele dvs. cu caracter personal către terțe persoane, acestea pot fi însă colectate pentru comunicarea de newsletter, prin prelucrarea individuală a newsletter-ului de către The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (”MailChimp”), o societate cu sediul în Statele Unite ale Americii, conform politicilor MailChimp.

                      Cât timp sunt stocate datele dvs.?

                      Datele cu caracter personal obținute în baza consimțământului dvs. sunt folosite numai pentru activitățile asupra cărora v-ați dat acordul și vor fi prelucrate pe perioada abonării dvs. la newsletter sau pe toată perioada necesară desfășurării activităților de colaborare, dacă este cazul. Datele obținute ca urmare a derulării unor contracte vor fi păstrate pe durata executării contractului și conform normelor în vigoare de arhivare a documentelor.

                      Care sunt drepturile dvs.?

                      În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:  •  dreptul de acces la date  •  dreptul la rectificare   •   dreptul la ștergerea datelor   •  dreptul la restricționarea prelucrării   •  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată  •  dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de ATACAMIT S.R.L.

                      Pentru orice informație sau solicitare în legătură cu datele dvs. personale va rugăm să ne contactați:

                      ATACAMIT S.R.L.

                      Sediul social: Șos. Fundeni, nr. 233, Sector 2, București

                      CUI: 43265150 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14504/2020

                      E-mail: office@andresa.ro